آگاهی از توان یو پی اس و حد ups

آگاهی از توان UPS و استفاده حدمجاز از UPS :

دستگاههای UPS دارای توانهای مختلف و تکنولوژی ساختهای مختلفی می باشد که در این جا توان UPS و استفاده حد مجاز از یو پی اسرمطرح است.

برروی تمامی UPSها  توان UPS در بدنه UPS بصورت حک یا برچسب درج می شود اکثر خریداران UPS با نظر کارشناسان شرکت سازنده یا فروشنده UPS مطلوب را خریداری می کنند ولی در مواردی دیده شده که در مجموعه هایی بیشتر از حد توان یو پی اس به آن بار وصل کرده و استفاده می کنند که این عمل باعث آسیب دیدن UPS می شود.آگاهی از توان یو پی اس و حد ups

در این حالت (زمانی که بیش از حد توان)از یو پی اس استفاده کنیم اتفاقاتی می افتد که به چند تا از این موارد اشاره می کنیم در این مواقع اکثرا دستگاه UPS,OVER LOAD می دهد و خاموش می شود که این خود آسیب هایی دارد از جمله اینکه برق مجموعه قطع شده و عواقب ناشی از قطعی برق را خواهد داشت.در مواردی هم دیده شده که بیش از حد مجاز از UPS استفاده می کنند وUPS دارای ترانس داخلی می باشد و UPS در این مورد مقاومت از خود نشان می دهد و صدای زیادی از ترانس UPS به گوش می رسد و ترانس یو پی اس بیش از حد گرم می شود و در برخی مواقع موجب آتش سوزی می شود.

آگاهی از توان یو پی اس و حد upsبرای پیش گیری از این قضیه باید کاربران UPS به مواردی از این قبیل دقت نمایند:

در UPS  های پیشرفته از جمله APC,EPE و دستگاههای دارای LCD و مانیتورینگ توان مصرفی بصورت درصد  نوشته می شود و در این حالت نباید توان گرفته شده ازدستگاه از ۸۰%  بیشتر باشد و در بعضی دستگاهها  هنگام OVER LOAD دستگاه آلارم می دهد یا بصورت روشن شدن LED های قرمز با علائم مشخص یا بصورت آژیر در حد صدای UPS در این حالت باید مصرف کننده های اضافی اضافی را فورا از UPS جدا کنیم.اما بهترین راه جلوگیری از این قضیه محاسبه مصرف کننده ها اول کار انجام شود و به UPS مناسب وصل شود.