تست باتری

نحوه تست باتری هایی که روی دستگاه نصب شده

نحوه تست باتری هایی که روی دستگاه نصب شده و کار می کنند.

برای تست باتری ها در این حالت اگر برق ورودی ups را قطع کنیم و ups کلا خاموش می شود به احتمال نود درصد باتری های متصل به دستگاه خراب می باشد یا شارژر دستگاه در حالتی که برق وصل است قادر نیست باتری های متصل به دستگاه یوپی اس را شارژ نماید یعنی شارژر دستگاه دچار مشکل می باشد که در ین حالت باید نحوه تست باتری هایی که روی دستگاه نصب شده را بلد باشیم.

نصب باتری یو پی اس

اگر با خاموشی دستگاه مواجه نشدیم در این حالت اجازه می دهیم تا دستگاه از باتری های متصل شده استفاده نماید تا باتری ها دشارژ کامل شوند و بعد از دشارژ کامل باتری ها بهترین راه حل اینست که باتری یوپی اس ها را از دستگاه جدا نموده و اول از همه ولتاژ باتری های کل را اندازه گیری کنیم مثلا اگر ۳ عدد باتری به دستگاه متصل شود حداقل ولتاژی که اندازه گیری می کنیم تقریبا ۳۶v میباشد و اگر کمتر از ۳۶v را اندازه گیری کردیم در این حالت به سراغ تک تک باتری یو پی اس ها میرویم و ولتاژ تک تک باتری ها را اندازه می گیریم که حداقل ۱۲v را اندازه می گیریم.

ولی نباید به این کار اکتفا کرد و باید مصرف کننده ای به باتری ها وصل نماییم.بهترین و ساده ترین ودر دسترس ترین مصرف کننده تسترهای موجود در بازار میباشند که هم به عنوان مصرف کننده استفاده می شوند و هم همزمان ولتاژ دوسر باتری را اندازه می گیرنددر این حالت که همزمان بار به باتری مصرف می شود افت لحظه ای ولتاژ باتری ها نباید از ۱۱v و۱۱٫۵ پایینتر بیاید.اگر ولتاژ پایین را نشان دهد باتری یو پی اس معیوب می باشد و اگر از ۹ ولت به پایین را نشان دهد در این حالت باتری قابل استفاده نمی باشد و باید تعویض گردد.