آنالیز و تست باتری

تست باتری یو پی اس

یکی دیگر از امکانات ویژه ای که شرکت باتریسل برای مشتریان خود ارائه میدهد.آنالیز و تست باتری میباشد.

آنالیز باتری یو پی اس

و نتیجه را به اطلاع مشتری میرساند.بنابراین کسانی که با شرکت باتریسل در ارتباط میباشند.باتریسل  با درخواست مشتری درمحل حاضر و باتریهای موجود راتوسط متخصصین، وبا استفاده ازتجهیزات پیشرفته، بروز آنالیز و تست میکند.

امکان تست باتریها و حتی دستگاه یو پی اس خود را، توسط متخصصین شرکت باتریسل دارند.

در این زمینه با باتریسل حتما در ارتباط باشد.کارشناسان باتریسل در اولین فرصت به درخواست شما پاسخ خواهند داد.

تست باتری یو پی اس