تغییر در بک آپ تایم یو پی اس apc با باتری ماشین

در این این فیلم بجای استفاده از باتری یو پی اس در یو پی اس apc از باتری ماشین استفاده میشود و بک آپ تایم یو پی اس را از ۵ دقیقه به یک الی دو ساعت افزایش میدهد.بک آپ یو پی اس باتری

لازم به ذکر است هیچ وقت از باتری ماشین به جای باتری یو پی اس استفاده نکنید. این عمل شدیا به یو پی اس آسیب می رساند.بک آپ یو پی اس باتری