توان ها ی مختلف یو پی اس

توان یو پی اس : سیستم های برق اضطراری یا یوپی اس ها در توان های مختلفی تولید و به بازار عرضه میشوند. اندازه یوپی اس متناسب با توان ups متفاوت می باشد و هرچه توان بالاتر می رود اندازه یوپی اس هم بزرگتر می شود.

توان یو پی اس ۱ kva

ups های با توان ۱ kva متناسب با نوع مصرف کننده معمولا برای مصرف کننده های خانگی مانند کامپیوتر شخصی و یا لوازم صوتی و تصویری مثل تلویزیون مورد استفاده قرار میگیرد.

یو پی اس 1 KVA تا 10 KVA

توان یو پی اس ۲ kva

یو پی اس های با توان ۲ kva برای مصارفی مثل برای دستگاههای ATM, دوربین مداربسته, سرور و کامپیوتر پیشنهاد میشود البته باید فاکتور مدت زمان برقدهی یا همان بک آپ تایم را مورد بررسی قرار داد. که تعداد باتری یو پی اس در آن دخیل هستند.

یو پی اس 10 KVA تا 180 KVA

توان یو پی اس ۳ kva

از یو پی اس هاس ۳KVA هم برای مصارفی مانند تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی، بانکها و انواع سرورهای کامپیوتری مورد استفاده قرار میگیرد.

یو پی اس ۶ kva

فروش یوپی اس ۶ KVA, قیمت یو پی اس ۶ KVA, کاربرد یو پی اس ۶ KVA, فروش UPS 6KVA, قیمت UPS 6KVA, تعمیر یو پی اس ۶ KVA, تعمیر UPS 6 KVA

یو پی اس ۱۰ kva

فروش یوپی اس ۱۰ KVA, قیمت یو پی اس ۱۰ KVA, کاربرد یو پی اس ۱۰ KVA, فروش UPS 10KVA, قیمت UPS 10KVA, تعمیر یو پی اس ۱۰ KVA, تعمیر UPS 10 KVA

یو پی اس ۱۵ kva

فروش یوپی اس ۱۵ KVA, قیمت یو پی اس ۱۵ KVA, کاربرد یو پی اس ۱۵ KVA, فروش UPS 15KVA, قیمت UPS 15KVA, تعمیر یو پی اس ۱۵ KVA, تعمیر UPS 15 KVA

یو پی اس ۲۰ kva

فروش یوپی اس ۲۰ KVA, قیمت یو پی اس ۲۰ KVA, کاربرد یو پی اس ۲۰ KVA, فروش UPS 20KVA, قیمت UPS 20KVA, تعمیر یو پی اس ۲۰ KVA, تعمیر UPS 20 KVA

یو پی اس ۴۰ kva

فروش یوپی اس ۴۰ KVA, قیمت یو پی اس ۴۰ KVA, کاربرد یو پی اس ۴۰ KVA, فروش UPS 40KVA, قیمت UPS 40KVA, تعمیر یو پی اس ۴۰ KVA, تعمیر UPS 6 KVA

یو پی اس ۶۰ kva

فروش یوپی اس ۶۰ KVA, قیمت یو پی اس ۶۰ KVA, کاربرد یو پی اس ۶۰ KVA, فروش UPS 60KVA, قیمت UPS 60KVA, تعمیر یو پی اس ۶۰ KVA, تعمیر UPS 60 KVA

یو پی اس ۸۰ Kva

فروش یوپی اس ۸۰ KVA, قیمت یو پی اس ۸۰ KVA, کاربرد یو پی اس ۸۰ KVA, فروش UPS 80KVA, قیمت UPS 80KVA, تعمیر یو پی اس ۸۰ KVA, تعمیر UPS 80 KVA

یو پی اس ۱۰۰ kva

فروش یوپی اس ۱۰۰ KVA, قیمت یو پی اس ۱۰۰ KVA, کاربرد یو پی اس ۱۰۰ KVA, فروش UPS 100KVA, قیمت UPS 100KVA, تعمیر یو پی اس ۱۰۰ KVA, تعمیرتعداد باتری یو پی اس های یوپی اس ۱۰۰kvaUPS 100 KVA