دستگاههای سئو یچ برق اضطراری

دستگاههای سئو یچ برق اضطراری این دستگاه ها به منظور تعویض بارهای بحرانی از منبع تغذیه نرمال به حالت استند بای به کار می رود. دستگاه های متفاوتی برای این کار وجود دارد.
سوئیچ ترانسفر اتوماتیک به منظور یک ابزار خودکار برای انتقال یک یا چند اتصال رسانای بار الکتریکی از یک منبع تغذیه به منبع تغذیه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. سوئیچ ترانسفر اتوماتیک رایج ترین روش برای انتقال بارهای بحرانی به سیستم های اضطراری می باشد.

دستگاههای سئو یچ برق اضطراری

یک سوئیچ ترانسفر اتوماتیک به منظور تعویض و به عنوان یک سیستم کنترل سازگار با منبع ولتاژ نرمال و جایگزین منبع دیگر زمان از کار افتادن منبع اول به کار می رود. سوئیچ ترانسفر های اتوماتیک از ۵۰-۳۰ آمپر تا ۶۰۰ ولت وجود دارد. این ترانسفر ها طوری طراحی شده اند که بار الکتریکی را به طور مداوم در حالت معمولی انتقال می دهند.

به همین علت باید به سایز این ترانسفر ها دقت شود تا از بین رفتن پتانسیل آن کلا کاهش یابد. ترانسفر اتوماتیک به طور کلی یک دستگاه باز گذار است که اجازه نمی دهد تا دو منبع موازی شوند. نسخه دستی این ترانسفر ها نیز در دسترس است. یک سوئیچ ترانسفر اتوماتیک یک خطه در شکل ۲-۱۰ نشان داده شده است.

سویچ برق اضطراری

مرجع باتری یو پی اس ایران : باتریسل مرجع باتری ایران فروش و عرضه کننده انواع باتری با برندهای معتبر.