ساخت یو پی اس و تولید UPS

جهت ساخت یو پی اس و راه اندازی خط تولید یو پی اس باید به نکاتی توجه کرد. در زمینه طراحی انواع باتری و نحوه ی محاسبه بارهای ورودی و حروجی اطلاعات کافی و مستندی داشته باشیم.

بعنوان مثال برای ولتاژهای مشخصی مانند ولتاژ ۱۲ ولت با آمپر خروجی ۷AH ، باتری اسید سرب یا باتری نیکل کادمیوم طراحی میشود.

بعد از مقدار جریان و ولتاژ موجود در شبکه، شروع به طراحی و راه اندازی سیستم یکسوکننده، از نوع IGBT، BJT و طراحی ترانس کاهنده به ۱۲V میشود.

جریانی که از باتری یو پی اس خارج میشود. قبل از اینکه به اینورتر وارد شود. توسط یک برد ویژه نویز گیری میشود. برد نویزگیر و تثبیت کننده ولتاژ یعنی استابلایزر باید بر پایه، مقدار جریان و مقدار ولتاز ورودی، و کیفیت مورد انتظار، برای مقدار جریان نهایی، طراحی و مدل شود.

نتیجتاً یک اینورتر برای سیستم برق اضطراری یو پی اس، طراحی و را اندازی می شود. که مقدار ولتاژ را دوباره تبدیل به مقدار ۲۲۰ یا ۲۴۰ ولت متناوب میکند.

در نهایت موارد زیر نیز برای ساخت یو پی اس طراحی میشود:

  • یک مدار بای پس

  • سنسور

  • سوییچهای اتوماتیک

بعد از طراحی موارد فوق گازی که در درون باتری تولید میشود. یعنی گاز هیدروژن و همچنین دمای نهایی باتری محاسبه میشود. و بعد از این مرحله موارد زیر طراحی میشود:

سیستم ضد انفجار

هشدار دهنده

سیستم تهویه و خنک کننده

ساخت یو پی اس سیستم برق اضطراری

در طراحی و تولید یو پی اس باید به نکات ذیل توجه کرد:

طراحی باید بر اساس باتری ها و قطعات و مدارهای استاندار انجام گیرد.

رعایت این نکته دو مزیت دارد. اول اینکه تهویه قطعات آسان می شود.

دوم: نیازی به تست و آزمایش برخی قطعات نمی باشد.اساس طراحی در یو پی اس باتری و مشخصات برق شبکه و مصرف کننده می باشد. بخاطر ایمنی باتری یو پی اس های نیکل کادمیوم از این نوع باتری های استفاده میشود.