شارژ باتری یو پی اس

شارژ باتری یو پی اس

باتری یو پی اس برای اولین بار نیاز به شارژ اولیه دارد.در حالت نرمال اگر باتری پر نباشد در اثر واکنش های شیمیایی که در داخل باتری رخ می دهد باعث کاهش ظرفیت باتری و همچنین طول عمر باتری میشود.همچنین این واکنشهای شیمیایی محلی در داخل سلولهای مختلف باتری با نرخهای متفاوت رخ میدهد.در باتریهای سرب اسید این واکنش های محلی بیش از مدت زمان طولانی باعث ناهمگون شدن سلولهای مختلف باتری میشود. علاوه براین پس از تخلیه باتری باید باتری دوباره شارژ گردد.در کاربردهای ثابت یو پی اس مانند استفاده اداری ,باتری بطور مستمر هم به شارژ و هم به بار متصل میباشد.و برای پر کردن باتری باید با ۱۰ درصد ظرفیت باتری شارژ گردد.