کلید اصلی در یو پی اس

کلید اصلی (Main Power Switch)

اکثر یو پی اس ها یک کلید اصلی برای روشن وخاموش شدن دارند و برخی دیگر ازآنها بخاطر اطمینان بیشتر کلید مستقلی در قسمت جلوی دستگاه برای خاموش کردن آن دارند که سیگنالی را برای واحد کنترل ups ارسال میدارد و به آن فرمان روشن شدن ویا خاموش شدن میدهد.

درمدلهای تک کلیدی، بافشاراین دکمه بارهای روی ups ، گذارده ویا برداشته میشوند. اگرشما دکمه خاموش شدن یو پی اس  را فشار دهید وسیله ای که انرژی خود را از ups دریافت میکند بلافاصله خاموش خواهد شد.

دومین نکته ای که باید بخاطرداشته باشیم اینست که این کلید نباید در جایی قرار داشته باشد که بتواند بصورت تصادفی فشرده شود. تعداد زیادی از یو پی اس ها مشاهده شده است که محل قرار گیری کلید اصلی در آن بگونه ای است که براحتی میتواند بصورت اتفاقی و غیرعمد فشرده شود. اگراین اتفاق بیفتد تجهیزشما خاموش خواهد شد وآوانتاژ استفاده از یو پی اس ازآن سلب خواهد گردید. یک طراحی بهتر آنستکه یک کلید مستقل با ۲ یا ۳ ثانیه تاخیر واخطار صوتی برای خاموش شدن ups داشته باشیم یا اینکه آن را با یک پوشش محافظت کنیم. شما ممکن است خودتان برای حفاظت  کارهایی را انجام دهید (اگر یک ups تک کلیده خریداری کنید) هرچند که این کارها ممکن است قیافه ups را زشت کند.

بالاخره دربعضی از ups های تک کلیده که به برق وصل نیستند، انرژی کاملاً قطع است وتا به برق وصل نشود، امکان روشن شدن آن وجود ندارد.

علاوه بر این کلید ،کلید های دیگری نیز در یو پی اس تعبیه شده که هرکدام برای بهبود عملکرد یو پی اس کمک می کنند و هرکدام وظیفه ای را بر عهده دارند که در مقاله های بعدی در مورد هرکدام توضیح مختصری خواهیم داشت.