کاربرد باتری های یونیکور

موارد کاربرد باتری های یونیکور ساخت کره

  • سیستم‌های اضطراری پشتیبانی
  • سیستم های مخابراتی
  • روشنایی اضطراری
  • سیستم های برق خورشیدی، بادی، هیبریدی و…
  • انواع تجهیزات نیازمند برق DCو….

ویژگی باتری یو پی اس هایuninkor کره

باتری یو پی اس های یونیکور از نظر طراحی پیشرفته و طول عمر بالایی دارند و موی توان به دفعات مکرر عمل شارژ و دشارژ را انجام داد. از نظر کیفیت پایدار و قابلیت اطمینان بالایی و از لحاظ بازیابی شارژ مجدد در حد عالی قرار دارند.کاربرد باتری های یونیکور ساخت کره

باتری یو پی اس یو نیکور 100 آمپر

باتری یو پی اس های یونیکور از تعمیر یا نگهداری و یا اضافه کردن آب و اسید بی نیاز هستند گاز مخربی تولید نمی کنند.کاربرد در محدوده وسیع حراتری عملکرد عالی دارند و در شارژ و دشارژهای با جریان بالا بازدهی و راندمان مناسب دارند. و قابلیت انبارداری برای مدت طولانی را دارند.

باتری یونیکور65 و 28 آمپر