باتری یو پی اس

شرکت های بزرگ تولید کننده منبع تغذیه در کشور چین از سال ۲۰۰۰ توسط مرکز مشاوره CCID رتبه بندی شده و در رتبه دوم تولید در داخل و خارج کشور میباشد. براساس گزارشی از وزارت ChinaQuery این شرکتها بزرگترین صادرکننده یو پی اس و باتری سرب اسید توسط چین میباشد. باتری های سرب اسید و سیلد لید اسید نوع چینیبدلیل کنترل دریچه باتری و مهر وموم شده باتری ها برای اولین بار در میان کارخانه های بزرگ باتری سازی در کشور چین سهم عمده ای از بازار باتری را به خود اختصاص داده است.