کاربرد یو پی اس در تجهیزات بیمارستانی

کاربرد یو پی اس در تجهیزات بیمارستانی

کاربرد یو پی اس در تجهیزات بیمارستانی : بیمارستان ها جزو مراکز حساس و مهم محسوب میشود که دلیل آن نیاز به توضیح نیست چون اکثر ما از حساسیت این […]

واکنش ناپایدار باتری یو پی اس

واکنش ناپایدار: یک منبع تغذیه سوییچ دارازیک حلقه بسته بازخورداربرای اندازه گیری مقدارخروجی منبع جهت کنترل نحوه عملکرد آن استفاده میکند. تقریباً مانند عملکرد یک ترمومتر و ترموستات برای کنترل […]

باتری یو پی اس CSB

معرفی باتری یو پی اس CSB

(این مقاله صرفاً برای معرفی باتری CSB می باشد و باتریسل در زمینه فروش این باتری فعالیت نمیکند) معرفی شرکت باتری CSB شرکت CSB Battery فعالیت اصلی خود را با […]