بهبود کیفیت برق با دستگاه یو پی اس ups

کیفیت برق با دستگاه تامین برق بدون وقفه

بهبود کیفیت برق با دستگاه یو پی اس ups و همچنین نحوه استفاده از آنها

دستگاههای تامین برق اضطراری علاوه بر دخیره و تامین برق، کیفیت برق ورودی را هم افزایش می دهند. این ویژگی یو پی اس ها به نوع طراحی و سطح کیفی ان مربوز می شود.

باتریسل مرجع باتری یو پی اس ایران

بهبود کیفیت برق با دستگاه یو پی اس ups و همچنین نحوه استفاده از آنهاUps های online بیشتر کیفیت برق خروجی را بالا می برند. بعنوان نتیجه، هرمشکلی که در برق شهر حادث شود فقط برروی شارژرباتری تاثیر میگذارد، اگرچه برخی از مدلهای ارزانتر نیززمانی که از برقAC استفاده میکنند برای محافظت ازبارمیتوانند تا حدودی شرایط برق شهر را اصلاح کنند. آنها نوعاً قادربه حذف ولتاژهای اضافی گذرا نیز میباشند. همچنین یو پی اس ها بطوراتوماتیک خروجی خود را تنظیم میکنند. به این معنا که وقتی ولتاژ باتری تغییرمیکند (هنگام تخلیه)، ups آنرا جبران میکند تا مطمئن شود بارها این انرژی را در اختیار خواهند داشت.