باتری خورشیدی

معرفی انواع باتری‌های سرب اسید ی خورشیدی

تشریح انواع باتری های سرب اسیدی باتری استارت باتری‌های سیکل کم‌عمق اتومبیل که برای سیستم‌های PV مناسب نیستند. باتری‌های سیکل عمیق برای سیستم های RV یا دریایی باتری‌های ۱۲ ولتی […]

باتری اتو مبیل

توضیح و کارایی باتری های اسیدی

عملکرد باتری های اسیدی همانطور که از نام این باتری ها پیداست، این باتری ها از صفحات فلزی و اکسید فلزی ساخته شده است که این صفحات در مخلوطی از […]