باتری های متداول و مورد استفاده در یو پی اس

انواع باتري متداول و مورد استفاده در یو پی اس عبارتند از:

Lead Acid

Sealed Lead Acid

Nickel Cadmium

باتری یو پی اس Sealed Lead Acid

الكتروليت داخل باتری یو پی اس هاي Sealed Lead Acid يا gel و يا AGM است باترهايي كه براي UPS ها استفاده ميشوند اغلب باتري هاي Sealed Lead Acid هستند.اين باتري ها معمولاً باتري هاي V2 هستند كه با هم سري شده و در يك پكيچ قرار گرفته اند .

روش هاي شارژ اين باتری ها به دو نوع Equalized / Boost و Float تقسيم ميشوند. در روش Float ولتاژ شارژ ۲٫۲۷۵ V/cell در دماي ۲۵ºc  است و در روش Boost ولتاژ شارژ ۲٫۳۵ V/cell در دماي ۲۵ºc مي باشد. براي باتري هاي Lead Acid و Sealed Lead Acid حداكثر جريان شارژر باتري ۰٫۲۵ ظرفيت باتري ( شارژ تند ) و حداقل ۰٫۰۵ ظرفيت باتري ( شارژ كند ) است. كه توصيه مي شود ۱۰ % تا ۱۵ % ( شارژ معمولي ) ظرفيت با ر تي باشد. عمر مفيد اين باتري ها حدودًا سه تا پنج سال در دماي محيط ۲۵º c است.