نگهداری باتری یو پی اس بعد از نصب و راه اندازی

سرویس باتری یو پی اس بعد از نصب

باتری یو پی اس پس از اینکه نصب و راه اندازی گردید نیز نیاز به مراقبت و نگهداری دارد.مواردی که بیشتر مواقع کارکرد باتری را در دچار مشکل می کنند عوامل محیطی محل نصب میباشد.نگهداری باتری یو پی اس  باتری یو پی اس حتما باید بدور از رطوبت نصب گردد چنانچه میدانیم لوازم برقی به رطوبت حساس بوده و دچار اختلال میشوند وهمچنین باید توجه کرد که محل نصب باتری ها نیز نباید آنچنان گرم باشند که انفعالات شیمیایی داخل باتری دچار مشکل گردند.

عوامل دخیل در عمر باطری یو پی اس

پس از رطوبت و گرما عامل دیگری که مهم میباشد,گردو غبار است که چنانچه محل نصب باتری یو پی اس ها دارای حد گرد و غبار استاندارد نباشد باز عملکرد باتری ها دچار مشکل شده و باتری ها زودتر از موقعی که انتظار داریم خراب میشود.حال در مورد عوامل محیطی که در عملکرد باتری ها تاثیر دارد صحبت کردیم ولی بجز عواملی که صحبت کردیم عوامل دیگری نیز وجود دارد که عوامل طبیعی و محیطی نیستند و بیشتر به عوامل فنی معروفند یکی از این عوامل شارژری است که میخواهد باتری ها را شارژ کند که یکی از مهمترین عوامل سالم یا خراب شدن باتری یو پی اس ها میباشد.

چنانچه شارژر بصورت استاندارد باتری ها را شارژ نکند باتری ها به تندی فاسد شده و بلا استفاده میگردند.باز عوامل دیگری وجود دارد که بحث فنی بوده و بیشتر به نفری که باتری ها و یو پی اس را نصب میکند مربوط بوده که باید نفری که نصاب میباشد از نظر فنی تخصص نصب باتری ها را داشته باشد.پس بنابراین این عوامل باعث بهبود عملکرد باتریهای یو پی اس می گردد.

نگهداری باتری یو پی اس