عمر باتری یو پی اس را افزایش دهید

چه نکاتی در افزایش طول عمر باتری ها موثر است؟

طول عمر باتری یو پی اس

فاکتور های افزایش طول عمر باتری یو پی اس

همه ی باتری ها با دو مشخصه اصلی معرفی میشوند: ۱- آمپرساعت  ۲- ولتاژ عمر باتری یو پی اس را افزایش دهید

باتری هایی که در دستگاههای یو پی اس  مورد استفاده قرار میگیرند از نوع باتری های سیلدلیداسید – SLA میباشند. در ایننئع باتری ها اسید کاملا مهار شده می باشد و با توجه به ساختار فیزیکی و شیمیایی این نوع باتری ها ریزش اسید و متصاعد شدن گاز به خارج از باتری وجوئد ندارد.

مزایای باتری های سیلد لید اسید

  • این باتری ها نیاز به سرویس و نگهدارای خاصی ندارند. یعنی این باتری ها Maintenance free هستند.
  • در دشارژهای عمیق مورد استفاده قرار میگیرند.عمر باتری یو پی اس را افزایش دهید

عواملی که در کارایی و طول عمر باتری موثر است:

  • تاثیر عامل دما در عمر باتری یو پی اس

تاثیر عامل دما در عمر باتری یو پی اس

بهترین دما برای کارکرد خوب باتری – دمای ۲۰ درجه سانتی گراد می باشد. با افزیش دما از ۲۵ به ۳۵ – ۵۰ درصد از کارایی و طول عمر باتری کم میشود.(مطابق نمودار)

نکته: از قرار دادن باتری ها در کنار تجهیزات گرمایی، نور خورشید و محل های بسته خوداری شود.

فاصله بین باتری های و دستگاه یو پی اس باید بالای ۱۰ سانتی متر باشد.

  • نمودار عمق دشاررژ باتری – Deep Of Discharge – DOD

نمودار عمق دشاررژ باتری

مطابق نمودار بالا با افزایش تعداد دفعات و عمق دشارژ ، طول عمر باتری کاهش می یابد.در صورت تخلیه ۱۰۰% باتری و شارز مجدد ان بعد از ۲۰۰ مرتبه، باتری غیر قابل استفاده خواهد بود.

این نمودار در دمای محیط ۲۵ درجه با شارژر مناسب، معتبر می باشد.

  • نحوه نگهداری و انبار کردن باتری ها

نحوه نگهداری و انبار کردن باتری ها

مطابق نمودار با کاهش دمای محیط مدت زمان نگهداری باتری بیشتر میشود. با فرض این که ظرفیت باتری ها در زمان اولیه نگهداری ، ۱۰۰% باشد با گذشت زمان و یا افزایش دمای محیط ، ظرفیت باطری ها کاهش می یابد . مثلا طبق نمودار فوق در صورت نگهداری باطری در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴ ماه ، ظرفیت باطری به ۶۰% ظرفیت کل آن خواهد رسید و در صورت عدم توجه به این مطلب و گذشت زمان ، امکان شارژکردن و رسیدن باطری به ۱۰۰% ظرفیت اولیه نخواهد بود و باطری ها در این حالت آسیب دیده محسوب می شوند.

با توجه به مقادیر متفاوتی که  شرکت های مختلف برای storage, service life, DOD در نظر میگیرند به منحنی های مرتبط با باطری های مورد استفاده خود توجه نمایید