آموزش

یو پی اس یا هر وسیله ای که در آن از باتری استفاده میشود با يک باتري غير فابريک هم روشن خواهد شد اما کارخانه سازنده سيستم برقي و الکترونيکي دستگاهها را براي يک باتري با ظرفيت خاص طراحي نموده است. براي آسيب نرسيدن به دستگاه و حتی باتری ضروري است باتری با کیفیت خوب  را نصب نماييد و از نصب باتری هاي غير فابريک به شدت دوري کنيد. عمر مفيد يک باتري یو پی اس  به طور متوسط از زمان توليد ۴ تا  5 سال ميباشد. قيمت، عمر و بازدهي يک باتري توليد سالهاي گذشته به مراتب کمتر از يک باتری توليد سال جاري ميباشد. متاسفانه افرادي سودجو در بازار ايران اقدام به واردات و فروش باتری های تاريخ گذشته با سريال تقلبي نموده اند. تمامي بات%B