خدمات پس از فروش

شرکت باتریسل برای محصولاتری که ارائه میکند,گارانتی و خدمات پس از فروش در نظر میگیرد. گارانتی محصولات نسبت به نوع و کیفیت باتری متفاوت میباشد که از ۱ سال شروع و تا ۳ سال میباشد.و پس از اتمام دوره گارانتی ۱۰ سال خدمات پس از فروش ارائه میدارد.شایان ذکر است که در طول دوره گارانتی هر هزینه ای که ناشی از ایراد دستگاه میباشد بعهده شرکت باتریسل میباشد و پس از اتمام دوره گارانتی ودر طول دوره خدمات پس از فروش تامین و سرویس دستگاهها ببعهده شرکت باتریسل بوده و مابقی هزینه ها بعهده خریدار میباشد.