مشخصات فنی یو پی اس استار پلاس

مشخصات فنی یو پی اس های star plus

Star Plus

For business users/Star Plus JPJPX series

مشخصات کلی یو پی اس های star plus

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   JPJPX

نوع دستگاه :  Line Inter Active

موارد استفاده  :   کامپیوتر شخصی، تجهیزات ویدئویی و صوتی، شبکه‌های کوچک، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی

For corporate users  /   Star Plus MP-RT 1kVA~3kVA

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   MP-RT 1kVA~3kVA

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   کامپیوتر شخصی، تجهیزات ویدئویی و صوتی، شبکه‌های کوچک، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  –  شبکه های سرور – سیستم های بانکی  –  جایگاه های سوخت –  دستگا ههای آزمایشگاهی و بیمارستانی

For corporate users    /  Star Plus MSII 6kVA~20kVA

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   MSII 6kVA~20kVA

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   شبکه‌های بزرگ، بانک‌ها و ادارات، تجهیزات بیمارستانی، مراکز داده، کارخانجات صنعتی و تولیدی، سایت های نفت  –  شبکه های سرور –  دستگا ههای آزمایشگاهی و  رادیولوژی و دستگاه های حساس الکترونیکی

یو پی اس های star plus

For corporate users  /  Star Plus MSII-RT 6kVA~10kVA   

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   MSII-RT 6kVA~10kVA

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   کامپیوتر شخصی، تجهیزات ویدئویی و صوتی، شبکه‌های کوچک، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  –  شبکه های سرور – سیستم های بانکی  –  –  دستگا ههای آزمایشگاهی و بیمارستانی

For corporate users    /   Star Plus MS-RT 1kVA~3kVA 

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   MS-RT 1kVA~3kVA

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   کامپیوتر شخصی، تجهیزات ویدئویی و صوتی، شبکه‌های کوچک، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  –  شبکه های سرور – سیستم های بانکی  –  جایگاه های سوخت –  دستگا ههای آزمایشگاهی و بیمارستانی

For data centre applications  /  Star Plus Intelligent Power Distribution Unit

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   Intelligent Power Distribution Unit

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   دیتا سنتر های بزرگ –  شبکه های سرور – سیستم های بانکی  –  جایگاه های نفتی  –  دستگا ههای آزمایشگاهی و بیمارستانی

For data centre applications   / Enerbatt 3G Battery Monitoring System

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   Enerbatt 3G Battery Monitoring System

نوع دستگاه :  سیستم مونیتورینگ ولتاژ باتری ها

موارد استفاده :   دیتا سنتر های بزرگ –  شبکه های سرور – سیستم های بانکی  –  جایگاه های نفتی  –  دستگا ههای آزمایشگاهی و بیمارستانی

For energy savers  /  Star Plus EnerSolis PV Charger

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   EnerSolis PV Charger

نوع دستگاه :  اینورتر برای سیستم های سلول خورشیدی

موارد استفاده :   سلول های خورشیدی – توربین های بادی

Star Plus EnerSolis PV Inverter  / For energy savers

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   EnerSolis PV Inverter

نوع دستگاه :  اینورتر برای سیستم های سلول خورشیدی

موارد استفاده :   سلول های خورشیدی – توربین های بادی

For industrial users   /  Enersine ES34 & ESD33 Active Power Filter

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   Enersine ES34 & ESD33 Active Power Filte

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   شبکه‌های بزرگ، بانک‌ها و ادارات، تجهیزات بیمارستانی، مراکز داده، کارخانجات صنعتی و تولیدی، سایت های نفت  –  شبکه های سرور –  دستگا ههای آزمایشگاهی و  رادیولوژی و دستگاه های حساس الکترونیکی

For corporate users  /  Star Plus MSII-RT 6kVA~10kVA   

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   MSII-RT 6kVA~10kVA

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   کامپیوتر شخصی، تجهیزات ویدئویی و صوتی، شبکه‌های کوچک، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  –  شبکه های سرور – سیستم های بانکی  –  –  دستگا ههای آزمایشگاهی و بیمارستانی

For corporate users    /   Star Plus MS-RT 1kVA~3kVA 

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   MS-RT 1kVA~3kVA

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   کامپیوتر شخصی، تجهیزات ویدئویی و صوتی، شبکه‌های کوچک، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  –  شبکه های سرور – سیستم های بانکی  –  جایگاه های سوخت –  دستگا ههای آزمایشگاهی و بیمارستانی

موارد استفاده :   مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  –  شبکه های سرور – سیستم های بانکی  –  جایگاه های سوخت –  دستگا ههای آزمایشگاهی و بیمارستانی

For industrial users    /   Enersine ESD34 Modular Active Power Filter

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   Enersine ESD34 Modular Active Power Filter

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion    ماژولار

موارد استفاده :   ، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  –  شبکه های سرور – سیستم های بانکی  –  جایگاه های سوخت –  دستگا ههای آزمایشگاهی و بیمارستانی

For small business users   /   Star Plus 1000L

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   ۱۰۰۰L

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   کامپیوتر شخصی، تجهیزات ویدئویی و صوتی، شبکه‌های کوچک، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  – تجهیزات با توان مصرفی پایین

For small business users   /   Star Plus 1500L

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل :   ۱۵۰۰L

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   کامپیوتر شخصی، تجهیزات ویدئویی و صوتی، شبکه‌های کوچک، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  –  تجهیزات با توان مصرفی پایین

For small or home office users   /  Star Plus 500

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل  :  Star Plus 500

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   کامپیوتر شخصی، تجهیزات ویدئویی و صوتی، شبکه‌های کوچک، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  –  تجهیزات با توان مصرفی پایین

For small or home office users   /  Star Plus 625L

مشخصات کلی

کشور سازنده :  تایوان

مدل  :  ۶۲۵L

نوع دستگاه :  On Line Double Conversion

موارد استفاده :   کامپیوتر شخصی، تجهیزات ویدئویی و صوتی، شبکه‌های کوچک، مراکز سانترال، فروشگاه‌ها، سیستم‌های امنیتی  –  تجهیزات با توان مصرفی پایین