کاربرد یو پی اس در تجهیزات بیمارستانی

کاربرد یو پی اس در تجهیزات بیمارستانی

کاربرد یو پی اس در تجهیزات بیمارستانی : بیمارستان ها جزو مراکز حساس و مهم محسوب میشود که دلیل آن نیاز به توضیح نیست چون اکثر ما از حساسیت این موضوع مطلع هستیم.
اگر جزئی تر به این موضوعت نگاه کنیم در خود بیمارستان ها نیز بخش یا مرکزی وجود دارند که نسبت به سایر بخش های بیمارستان دارای اهمیت وحساسیت بیشتری میباشد.
اما هدف از توضیحات چیست؟
ما میخواهیم آشکارنماییم که به چه دلیل از دستگاه های یو پی اس دراین مراکز استفاده میکنیم.بعنوان مثال در اتاق عمل درشرایطی که بیمار در حین عمل نیاز به اکسیژن یا نمایشگر های مانیتوری وسایر تجهیزات اتاق عمل نیاز دارند واز آن طرف نیز میدانیم که این تجهیزات نیاز مبرم به وجود برق دارند و اگر هنگام کار با این دستگاه ها ,برق مجموعه ای قطع شود با این حساب جان مریض در خطر میباشد و عمل ناتمام میماند. (باطری یو پی اس)
برای این منظور و جهت جلوگیری از این احتمالات قطعی برق از دستگاه های یوپی اس در این مجموعه ها استفاده مینماییم.ب

لزوم استفاده از یو پی اس در تجهیزات بیمارستانی

از طرف دیگر نیز دستگاه هاو تجهیزات پزشکی و بیمارستانی از لحاظ قیمتی خیلی بارزش هستندو دارای تجهیزات  دارای برد های حساس الکترونیکی میباشندو به همبن خاطر ضرورتا” از برق سالم upsاستفاده میشود.ووظیفه ی دیگر ups در مراکز بیمارستانی محافظت از تجهیزات میباشد.
محافظت از این لحاظ که از طریق  در مراکز بیمارستانی محافظت از تجهیزات میباشد.
محافظت از این لحاظ که از طریق یو پی اس ,برق  بدون نوسان و نویز و بدون قطعی برای این دستگاه ها تزریق میشود تا برد های این تجهیزات دجار آسیب نشوند.( باتری یو پی اس )

استفاده از دستگاه یو پی اس آنلاین در تجهیزات بیمارستانی

با توضیحاتی که در بالا به ان اشاره شد به این نتیجه میرسیم که از دستگاه های یو پی اس انلاین استفاده کنیم زیرا دست
اه های یو پی اس آنلاین این تکنولوژی وجود دارد که برق بدون وقفه و بدون نوسان و نویزبه مصرف کننده های (تجهیزات پزشکی) تحویل دهیم.
علاوه بر تجهیزات پزشکی و بیمارستانی تجهیزات دیگری در امور اداری وحسابداری ومالی این مراکز استفاده شده اند از جمله سرور  و  روتر و سوئیج و دوربین های مداربسته موجود در این مراکز نیاز به پشتیبانی برقupsدارند که لازم است برای این تجهیزات نیز از  upsاستفاده نماییم.