ارائه مشاوره رایگان

شرکت باتریسل با ارائه مشاوره رایگان در مورد باتریهای موجود دربازار و همچنین محصولاتی که ارائه میکند در تلاش است که بتواند اشخاصی که بدنبال خرید و استفاده از باتری میباشد بهترین و کم هزینه ترین محصولات را انتخاب کرده و به نحو احسن استفاده کنند.شرکت باتریسل مشاوره ای که ارائه میدارد هم تلفنی و هم حضوری میباشد.ابتدا این شرکت بصورت تلفنی نکاتی که مورد نیاز میباشد را ارائه میدارد ودر صورت لزوم وبنا به در خواست مشتری در محل حاضر شده و یا بالعکس مشتری در محل شرکت باتریسل حاضر شده و مشاوره در مورد خرید باتری انجام میپذیرد.