تعویض باتری فرسوده

شرکت باتریسل همواره می کوشد به نفع مشتری فعالیت کند و از این حیث خدماتی را برای مشتریان خود در نظر میگیرد. یکی از این خدمات ویژه این است که باتریهای فرسوده مشتری را در محل خود مشتری تعویض کرده و باتری نو تحویل مشتری می دهد.بطوریکه باتریهای فرسوده را با قیمت روز بازار از مشتری  خریده و بجای آنها باتری نو با قیمت روز بازار تحویل مشتری میدهد.اگر باتری فرسوده دارید با شرکت باتریسل تماس بگیرید نمائید تا در اولین فرصت کارشناسان باتریسل وضعیت باتری های شما را آنالیز نمایند