باتری یو پی س یونیکور کره

جدیدترین باتری های عرضه شده توسط باتریسل

جدیدترین باتری های عرضه شده توسط باتریسل

باتوجه به تنوع برندها و شرکتهای باتری یو پی اس – در بازار ایران و گسترش این امر در این حوزه شرکت باتریسل برندهای خاص و با کبفبت باتری را وارد و عرضه میکند.

باتری مهمترین بخش هر سیستم یو پی اس هست و باید به ان توجه خاصی کرد.

کارشناسان شرکت باتریسل بعد از تست و آزمایش آزمایشگاهی انواع باتری ، باتری یو پی اس هایی را پیشنهاد می دهند که هم از لحاظ طول عمر و هم از لحاظ کیفیت و کارایی در سطح بالایی باشند.

برندهایی که در تست های آزمایشگاهی باتریسل نمره ی بالایی گرفته اند:

باتری یونیکور

  • نیومکس کره ای

 

باتری نیومکس کره

  • ویژن چینی

  • نارادا چینی

  • k-star چینی

در این میان باتوجه به کیفیت باتریها – باتریهای کره ای دارای ۳ سال گارانتی تعویض و باتریهای چینی درای۲سالگارانتی تعویض میباشند.
لازم به دکر می باشد که باتریهای اشاره شده کره ای حداقل ۶ تا ۸ سال و باتریهای جینی ۴ تا ۶ سال عمر مفید دارند.
نگهداری باتری های کره ای همانند باتریهای چینی می باشد توضیح اینکه دمای محیز و محیطی عاری از رطوبت ار فاکتورهای مهم برای نگهداری باتری می باشند که در نگهداری باتری ها ی  یوپی اس ضرورتا باید رعایت گردد.