مجهز کردن سیستم های مکانیزه به یو پی اس

با توجه به افزایش استفاده از سیستم های مکانیزه و همچنین قیمت ها و حساسیت های مربوط به سخت افزار و نرم افزار و اطلاعات بکار گر برده شده در این سیستم ها اهميت پشتيباني تغذيه افزايش يافته و انتخاب يك سيستم بهينه از ضرورت بالايي برخوردار گرديده است . لذا آشنايي به روشهاي مختلف تجهيز سيستم مكانيزه كمك زيادي به انتخاب روش مناسب مي نمايد.

سيستم هاي غير متمركزسیستم های مکانیزه یو پی اس 

در اين روش براي هر ست PC و پرينتر يك عدد یو پی اس با ظرفيت ۵۰۰VA در نظر گرفته مي شود و بصورت مجزا در كنار هر PC نصب مي گردد.

مزايا :

  1. مشكل UPS تنها روي PC مربوطه اثر مي گذارد .
  1. جابجايي و تغير مكان PC براحتي انجام مي گيرد.
 1. خريد UPS مي تواند بصورت مرحله اي با افزايش تعداد PC ها انجام پذيرد .

معايب :

  1. در صورت خاموش بودن هر PC دستگاههاي ديگر از ظرفيت و باطري تجهيز شده نمي توانند استفاده كنند و سرمايه گذاري بلا  استفاده  مي ماند .

سیستم های مکانیزه یو پی اس

  1. مجموع هزينه بسيار بالاتر خواهد بود .
  1. هاي كم ظرفيت اصولا” از كيفيت پائين برخوردار بوده و قابل تعمير نمي باشند .
 1. ها در دسترس افراد غير متخصص بوده و در معرض آسيب ديدگي مي باشند .

UPS هاي متمركز سیستم های مکانیزه یو پی اس 

در اين روش كل ظرفيت مورد نياز محاسبه و يك یو پی اس با توانايي تأمين كل بار مصرفي در محل مناسب نصب گرديده است و توسط تابلو هاي توزيع اصلي و فرعي و كابل كشي به مصرف كنندگان توزيع مي گردد .

مزايا :

  1. هزينه UPS در مجموع مناسب تر خواهد بود .
  1. هاي پر ظرفيت از طول عمر بيشتر , محافظتهاي مناسب تر و كيفيت بهتري برخوردار مي باشند.
  1. در صورت خاموش بودن هر يك از PC ها در شبكه ظرفيت UPS و باطري نصب شده مورد استفاده PC هاي ديگر قرار گرفته در نتيجه حداكثر استفاده از سرمايه گذاري انجام شده مي گردد.
  1. كنترل و نگهداري یو پی اس راحتتر بوده و از دسترس افراد غير مسئول دور مي باشد .
 1. تجمع يا پراكندگي PC در سازمان تغيري در ظرفيت UPS ايجاد نمي كند .

معايب :

  1. احتياج به انجام عمليات كابل كشي دارد .
 1. سرمايه گذاري جهت مصرف فعلي و توسعه آتي مي بايست همزمان انجام گيرد .

UPS هاي نيمه متمركز

در اين روش بارهاي مصرفي متناسب با موقعيت مكاني در تقسيم بندي هاي فيزيكي مختلف قرار گرفته و براي هر قسمت يك UPS مجزا تعبيه مي گردد . بديهي است اين روش مزاياي هر دو روش بالا را دارا بوده و متناسب با اولويت هر قسمت مي توان تجهيز سيستم را بصورت مرحله اي متناسب با تأمين بودجه و ضرورت انجام پذيرد.